Donateur

Draagt u de COV Goes een warm hart toe en vindt u het belangrijk dat het koor regelmatig concerten organiseert waarin oratoria, missen en andere klassieke koorwerken ten gehore worden gebracht? Steun ons dan met een structurele jaarlijkse bijdrage!

Er zijn verschillende mogelijkheden om de COV Goes te ondersteunen op basis van één concert per jaar:

– met een jaarlijks bedrag van minimaal € 50,00 tegen een vrijkaart;

– met een jaarlijks bedrag van minimaal € 100,00 tegen twee vrijkaarten, enz. (maximaal 4 vrijkaarten)

U kunt donateur worden van de COV Goes door contact op te nemen met het Secretariaat e-mail:
secretariaat@covgoes.nl

U kunt het bedrag van uw keuze overmaken op rekeningnummer NL17 RABO 0131 3646 18 t.n.v. COV Goes te Goes o.v.v. Donateursbijdrage.

U kunt ook de COV Goes machtigen het door u toegezegde bedrag automatisch van uw rekening te laten overboeken. Dat scheelt u werk en het scheelt ons kosten.

Het donateurschap loopt per kalenderjaar. Opzegging kan geschieden door tenminste twee maanden voor het eind van het kalenderjaar een e-mail te sturen door te klikken op
secretariaat@covgoes.nl