Het koor

De COV Goes werd op 17 september 1918 opgericht onder de naam Christelijk Gemengd Koor Goes.
In de tweede helft van de jaren veertig van de vorige eeuw werd de naam gewijzigd in Christelijke Oratoriumvereniging ‘Willem ’t Hooft’. De huidige naam, Christelijke Oratorium Vereniging Goes, dateert uit het midden van de jaren zeventig.
De eerste dirigent was Willem ’t Hooft. Na hem volgden Adriaan Kousemaker, Jan Staudt, Izaak Ruissen, Bernhard Touwen, Mark Lippe en Wim van Herk. Vanaf 1 november 2018 heeft Aleida Post de artistieke leiding over het koor.
Het koor telt momenteel ca. 65 leden en verzorgt ieder jaar tenminste een concert.
Naast het traditionele klassieke repertoire worden ook hedendaagse werken op de lessenaar gezet.
Enkele voorbeelden hiervan zijn de ‘Sunrise Mass’ van Ola Gjeilo en het ‘Dona nobis pacem’ van Peteris Vasks.