Sponsoring

 

SUBSIDIE
De COV Goes ontvangt subsidie van de Provincie Zeeland en de Gemeente Goes. Mede dankzij deze bijdragen kan de COV Goes haar doelstelling waarmaken.
provincie-zeeland                                                 gemeente-goes

 

SPONSOREN

Ook wordt de COV Goes gesponsord door diverse bedrijven.

logo advertentie Hoondert-page-001                                                               image001 (002)

 


Het organiseren van concerten kost veel geld. Aangezien de COV Goes geen rijke vereniging is, zijn wij altijd afhankelijk van derden voor de uitvoering van concerten.

Wij zijn dan ook blij met de ondersteunende subsidie van overheden, bedrijven en particulieren die we per concert ontvangen, maar die is niet altijd toereikend om de concerten optimaal te kunnen organiseren. De kosten voor de huur van kerken als concertpodium zijn flink gestegen, en ook de kosten voor begeleidingsorkesten en solisten zijn niet gering. Daarom stelt de COV Goes het bijzonder op prijs als belangstellenden en liefhebbers van klassieke (koor)muziek onze vereniging structureel willen ondersteunen.

Bedrijven bieden wij de mogelijkheid een link te kopen tegen een jaarlijks bedrag. Ook is er een combinatie mogelijk van een link en een advertentie in het programmaboekje. Bel voor meer informatie met: 06-54682236.